โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำสาละวินตอนบน (มายตง)

รายละเอียดโครงการ

 

          โครงการไฟฟ้าพลังน้ำสาละวินตอนบน (มายตง) เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ตั้งอยู่บนตอนบนของแม่น้ำสาละวิน ห่างจากหมู่บ้าน บ้านศาลา เมืองมายตง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประมาณ 19 กิโลเมตร ขนาดกำลังผลิตทั้งหมด 2,650 เมกะวัตต์ มีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2571 – 2573 ทั้งนี้ บริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 30 คิดเป็นเงินลงทุนโดยประมาณ 13,500 ล้านบาท

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

02-436-6909 

info@egati.co.th

Contact Us