ประกาศการสรรหา 6 อัตรา.png

แนวทางการจ่ายเงินให้บุคคลภายนอกที่อยู่ในประเทศ

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
 

EGATi's Investment

"To be an Internationally-trusted and a leading enterprise

for overseas investment in energy and related business"

News PR and CSR Activities

Our Mission

 • To develop, acquire, invest and
  co-invest in electricity business and related businesses
  overseas to increase the
  stability of the country

 

 • To operate the sustainable business with good governance, and with due care for society, economy and environment of the countries in which EGATi has invested

 

 • To generate the appropriate return on
  investment and value added
  for the
  company and for EGAT

 

EGATi's Introduction Video 

Updated in 2019

Read all