new3

ทำเนียบรัฐบาล  25 ต.ค. –  พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.) โดยเข้าซื้อหุ้นในบริษัท  Adair Indonesia (AI) เป็นบริษัทเหมืองถ่านหินในอินโดนิเซีย  ใช้เงินลงทุน 352 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 11,700 ล้านบาท แบ่งชำระเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกขอเบิกจ่ายปี 2559 วงเงิน 164 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  หรือ 5,904 ล้านบาท โดยใช้เงิน กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล ทำการซื้อหุ้น ส่วนที่ 2 จำนวน 161 ล้านดอลาร์สหรัฐ ใช้เงินปันผลสำหรับการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว  จึงทำให้ Egati  มีหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 11-12 นับเป็นการลงทุนเพิ่ม

พลโทสรรเสริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มชาวบ้านหรือผู้คัดค้านไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นการเดินหน้าเตรียมแผนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง เพราะการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินยังต้องหารือร่วมกันหลายฝ่าย และต้องผ่านการศึกษาผลกระทบอีกหลายด้าน การซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (ดีพีดี) 2015 ในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน.-สำนักข่าวไทย


ที่มา : http://www.tnamcot.com/content/581757

2016/10/25 3:23 PM
EGAT International Co., Ltd. | Disclaimer
© บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร. 02-436-6909 แฟกซ์ 02-436-6958 อีเมล ข้อมูลทั่วไป : info@egati.co.th ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ : webmaster@egati.co.th