โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1

right-view.jpg
nnp1.jpg

ความเป็นมา
บริษัท ไฟฟ้าน้ำเงี้ยบ 1 จำกัด (NNP1PC) ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 ใน สปป.ลาว สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนมีดังนี้
บริษัท KPICNetherlands B.V. 45%
บริษัท EGATi 30%
บริษัท LHSE 25%

Picture1.png

ข้อมูลโครงการ
โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 ตั้งอยู่บนแม่น้ำเงี้ยบ แขวงบอลิคำไซ ตอนกลางของ สปป.ลาว ห่างจากเมืองหลวงเวียงจันทน์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 145 กิโลเมตร ขนาดกำลังผลิต 289 เมกะวัตต์ (กำลังผลิตส่วนของบริษัท 86.7 เมกะวัตต์) ประกอบด้วย เขื่อนหลักซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัด มีกำลังผลิต 269 เมกะวัตต์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 1,490 ล้านหน่วย ส่งกระแสไฟฟ้าเข้าระบบส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงนาบง และส่งต่อเข้าประเทศไทยผ่านทางระบบส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ เข้าสู่สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 3 เพื่อขายไฟฟ้าให้ประเทศไทย โดยทำสัญญาขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) กับ กฟผ. และเขื่อนควบคุมท้ายน้ำ กำลังผลิตติดตั้ง 20 เมกะวัตต์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 122 ล้านหน่วย เชื่อมต่อเข้ากับระบบสายส่งไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ ถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงปากซัน ของการไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos: EDL) โดยทำสัญญา PPA กับ EDL ทั้งนี้โครงการมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ พ.ศ.2562 ราคาโครงการประมาณ 27,000 ล้านบาท เงินลงทุนในส่วนของบริษัท 3,692 ล้านบาท

IMG_5885.jpg
IMG_6164.jpg
IMG_6341.jpg
IMG_6345.jpg