โครงการไฟฟ้าพลังน้้ำฮัจยี

hutgyi20033.jpg
Picture2.png

ลักษณะโครงการ

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำฮัจยี  ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของแม่น้ำสาละวิน  จังหวัดผาอัน  รัฐคะหยิ่น  สหภาพเมียนมา ขนาดกำลังผลิตทั้งหมด 1,360 เมกะวัตต์ ขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. 90% และส่งไฟฟ้าให้เปล่ากับรัฐบาลเมียนมา 10%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนโดยประมาณ

 

hutgyi.png

ความก้าวหน้าโครงการ

อยู่ในช่วงชะลอโครงการ

1.png
Picture-084.jpg