โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1  สปป.ลาว

ธุรกิจการลงทุน EGATi  

Nam Ngiep1 Hydropower Project
Quang Tri 1 Thermal Power Plant Project
PT Adaro Indonesia
Upper Thanlwin Hydropower Project
Nam Ngum 3 Hydropower Project

"เราจะเป็นองค์กรชั้นนำเพื่อการลงทุน ในธุรกิจพลังงานและ

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องในต่างประเทศ ที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล"

พันธกิจ ของ EGATi

  • พัฒนา จัดหา ลงทุน ร่วมลงทุนธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในต่างประเทศ
    เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้ประเทศไทย

  • สร้างผลตอบแทนและมูลค่าเพิ่ม
    ที่เหมาะสมให้แก่องค์กรและกฟผ.

  • ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
    ด้วยหลักธรรมาภิบาลใส่ใจสังคม เศรษฐกิจ
    และสิ่งแวดล้อม
    ในประเทศที่ไปลงทุน

สันติชัย โอสถภวภูษิต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

ข่าว ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

02-436-6909 

info@egati.co.th

Contact Us