คณะผู้บริหารบริษัท

_dsc3507.jpg
นายสันติชัย โอสถภวภูษิต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประวัติการทำงาน
_dsc3525.jpg
นายภูวดา ตฤษณานนท์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

ประวัติการทำงาน
2.jpg
นายพิสณห์ จันทร์ศรี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - พัฒนาธุรกิจ
ประวัติการทำงาน
DSC01437.jpg
นางสิรินทร สมสุขทวีกูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหาร

ประวัติการทำงาน
DSC01227.jpg
นายสุทธิพันธ์ จันทนโชติวงศ์
ผู้จัดการ
ฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน
ประวัติการทำงาน
2.jpg
นายชัยศรี ภูธิวุฒิ
ผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ประวัติการทำงาน
dsc_2138.jpg
นายศุภชัย คูณเศรษฐ์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ประวัติการทำงาน
dsc01628qw.jpg
นพวรรณ กาญจนะวรรณ
ผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารองค์กร
ประวัติการทำงาน
1prapard-pan-aram.jpg
นายประภาส พันธ์อร่าม
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ
ประวัติการทำงาน
003.jpg
นายธนารัตน์ สุวรรณศรี

รักษาการ-ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

ประวัติการทำงาน

01/10/2562

ผู้ดูแลข้อมูล สทบ.