ประกาศฝ่ายบริหารองค์กร ที่ 11/2563 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 3 ตำแหน่ง

ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ และผู้สมัครที่ยังไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษในวันที่สมัครให้ยื่นทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โดยแนบใบสมัครงาน แบบการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามประกาศ

Download :  แบบฟอร์มการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครจะต้องให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล 

และแนบในระบบรับสมัครงานหรือยื่นในวันที่เข้ารับการทดสอบข้อเขียนกับทางบริษัท

เข้าสู่ ระบบรับสมัครงาน   เฉพาะผู้ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษเท่านั้น

หรือ 

สามารถกรอกใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130

 

 Download : ใบสมัครงาน