ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานที่บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตำแหน่งผู้จัดการส่วนบริหารการลงทุน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมาย

 

Download : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน