• กรุณาเข้าระบบก่อนจึงจะสามารถสร้างเอกสารสำหรับเผยแพร่ได้
  • Login เข้าระบบโดยใช้ Username และ Password ที่ Admin ออกให้
  • ห้ามอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่
  • ไม่ควรกดจำการเข้าสู่ระบบ
  • กรุณาปิดหน้าจอทุกครั้งที่ทำงานเสร็จ
  • พบปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Admin
  •