P2150179

          บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล (EGATi) ร่วมกับ บริษัท น้ำเงี้ยบ 1 และพันธมิตร จัดโครงการ “ฮักแข่ว” ออกหน่วยให้บริการด้านทันตกรรมกับประชาชนในเขตพื้นที่โครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงี้ยบ 1

 

          เมื่อวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi) ร่วมกับ บริษัท น้ำเงี้ยบ 1 พาวเวอร์ จำกัด (NNP1PC) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำและคุณภาพชีวิต (iServe) และบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการ “ฮักแข่ว” เพื่อให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงี้ยบ 1 ที่เมืองท่าโทม แขวงไชสมบูรณ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) โดยมีนายสมบูน สอนทิเดด เจ้าเมืองท่าโทม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายวัชรา เหมรัชตานันต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGATi นายยามาบายาชิ โยชิฮิโร กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท NNP1PC และนายวันเทวา บัวขะสิด ผู้แทนบริษัทรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ร.อ. ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูตไทย นครเวียงจันทน์ มาร่วมในพิธีเปิด

          กิจกรรมดังกล่าว EGATi ได้จัดหน่วยบริการด้านทันตกรรม จำนวน 7 ยูนิต ประกอบด้วยทันตแพทย์จากประเทศไทยและ สปป. ลาว รวม 7 คน โดยให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน โดยทั้งสองวันสามารถให้บริการมากกว่า 400 คน พร้อมกันนี้ ยังจัดให้มีการบริการตรวจสุขภาพวัดความดัน ตัดผม และถ่ายภาพให้แก่ประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถสร้างรอยยิ้มและเพิ่มความสุขให้กับประชาชนจำนวนมาก โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทุกหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบถึงนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ EGATi และความมุ่งมั่นในการดูแลคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่โครงการที่ EGATi ได้เข้าไปลงทุน และพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสังคมอื่นๆ ของ EGATi อีกในอนาคต

P2150146P2150154P2150184P2150238 1P2160281 1P2150214P2150212