20161124 15051120161126 105611

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กลุ่มบริษัท หอแว่น และ กลุ่มทันตแพทย์อาสาiServe ในการออกหน่วยตรวจวัดสายตาและแจกจ่ายแว่นตาให้กับประชาชน พร้อมให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนที่ สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2559  โดยนายวัชรา เหมรัชตานันต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทฯ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมที่พื้นที่โยกย้ายจัดสรรห้วยสูบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 เมืองบอลิขัน แขวงบอลิคำไซ และในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ที่บ้านสบหยวก เมืองฮ่ม แขวงไชสมบูรณ์ ซึ่งสามารถให้บริการตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาให้กับประชาชนรวมทั้งสิ้นจำนวน 556 คน และให้บริการทางทันตกรรม จำนวน 150 คน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (Bangkok Air) กลุ่มบริษัท ทีม (Team Group of Company) และบริษัท น้ำเงียบ1 พาวเวอร์ จำกัด ซึ่ง EGATi เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

20161126 10373020161126 093604

อนึ่ง พื้นที่โยกย้ายจัดสรรห้วยสูบ เป็นสถานที่โยกย้ายจัดสรรสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 ที่มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 289 เมกกะวัตต์ โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะนำกลับประเทศไทย จำนวน 269 เมกกะวัตต์ และจำหน่ายให้ สปป. ลาว จำนวน 20 เมกกะวัตต์ ทั้งนี้ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 มีกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2562

20161126 10464720161126 111510PB250255