EGATi ร่วมบริจาคเงินต้านภัย COVID-19 ในภูมิภาคอาเซียน

อัพเดตเมื่อ: 14 ก.ย. 2020


EGATi ตระหนักถึงวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในทุกทวีปทั่วโลก EGATi ในฐานะผู้ลงทุนธุรกิจพลังงานในภูมิภาคอาเซียน ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ร่วมบริจาคเงินให้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผ่านทางสถานเอกอัคราชทูตแต่ละประเทศ โดยบริจาคประเทศละ 100,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 400,000 บาท
EGATi ขอร่วมเป็นกำลังใจให้ทุกประเทศผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เพื่อให้ความสุขกลับสู่ทุกประเทศโดยเร็ว


ดู 125 ครั้ง