ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง "กรรมการผู้จัดการใหญ่"