ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในผู้สมัครจะต้องให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล และแนบในระบบรับสมัครงานหรือยื่นในวันที่เข้ารับการทดสอบข้อเขียนกับทางบริษัท โดยกรอกแบบฟอร์มการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล


เข้าสู่ ระบบรับสมัครงาน หรือ

สามารถกรอกใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2563 – 30 กันยายน 2563

แบบฟอร์มการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลใบสมัครงานดู 497 ครั้ง