ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในผู้สมัครจะต้องให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล และแนบในระบบรับสมัครงานหรือยื่นในวันที่เข้ารับการทดสอบข้อเขียนกับทางบริษัท โดยกรอกแบบฟอร์มการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล


เข้าสู่ ระบบรับสมัครงาน หรือ

สามารถกรอกใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2563 – 30 กันยายน 2563

แบบฟอร์มการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลใบสมัครงานดู 487 ครั้ง

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

02-436-6909 

info@egati.co.th

Contact Us