ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ 3 ตำแหน่ง


  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมาย

  • ตำแหน่งผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจพลังความร้อน

  • ตำแหน่งผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล

ประกาศฝ่ายบริหารองค์กร_152563_ประกาศรายช
• 256KB
ดู 104 ครั้ง