ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบข้อเขียน


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานที่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมาย

  • ตำแหน่งผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล

  • ตำแหน่งผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจพลังความร้อน

Download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบข้อเขียน
• 685KBประกาศเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ดู 65 ครั้ง