ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่การเงิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่การเงิน
ประกาศฝ่ายบริหารองค์กร_182563_ประกาศรายช
.
Download • 299KB

ดู 241 ครั้ง

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

02-436-6909 

info@egati.co.th

Contact Us