ประกาศฝ่ายบริหารองค์กร ผลการสอบคัดเลือกเข้าทำงาน

ประกาศฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ 16/2563 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าทำงาน

ประกาศฝ่ายบริหารองค์กร_162563_ประกาศผลกา
• 308KB


ดู 141 ครั้ง