ประกาศฝ่ายบริหารองค์กร ที่ 19/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

ประกาศฝ่ายบริหารองค์กร ที่ 19/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประกาศฝ่ายบริหารองค์กร_192563_ประกาศรายช
.
• 226KB
ดู 166 ครั้ง