ประกาศฝ่ายบริหารองค์กร ที่ 11/2563 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 3 ตำแหน่ง


ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ และผู้สมัครที่ยังไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษในวันที่สมัครให้ยื่นทางอีเมล egati-hr@egat.co.th โดยแนบใบสมัครงาน แบบการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามประกาศ


ผู้สมัครจะต้องให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล และแนบในระบบรับสมัครงานหรือยื่นในวันที่เข้ารับการทดสอบข้อเขียนกับทางบริษัท โดยกรอกแบบฟอร์มการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล


เข้าสู่ ระบบรับสมัครงาน เฉพาะผู้ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษเท่านั้น

หรือ 

สามารถกรอกใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130
Download


ประกาศฝ่ายบริหารองค์กร ที่ 11/2563 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 3 ตำแหน่ง

ประกาศฝ่ายบริหารองค์กร ที่ 11_2563
.pdf
PDF • 1.23MB

แบบฟอร์มการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

แบบยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล
.pdf
PDF • 493KB

ใบสมัครงาน

ใบสมัครงาน_Egat International
.pdf
PDF • 58KB

ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ดู 162 ครั้ง