ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่การเงิน

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่การเงิน


ประกาศฝ่ายบริหารองค์กรที่ 20 2563_ผลการส
.
Download • 305KB


ดู 709 ครั้ง

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

02-436-6909 

info@egati.co.th

Contact Us