ความเป็นมา


บริษัท ไฟฟ้าน้ำเงี้ยบ 1 จำกัด (NNP1PC) ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 ใน สปป.ลาว

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนมีดังนี้
บริษัท KPICNetherlands B.V. 45%
บริษัท EGATi 30%
บริษัท LHSE 25%

 

ข้อมูลโครงการ


โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 ตั้งอยู่บนแม่น้ำเงี้ยบ แขวงบอลิคำไซ ตอนกลางของ สปป.ลาว ห่างจากเมืองหลวงเวียงจันทน์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 145 กิโลเมตร ขนาดกำลังผลิต 287 เมกะวัตต์ (กำลังผลิตส่วนของบริษัท 86.7 เมกะวัตต์) ประกอบด้วย เขื่อนหลักซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัด มีกำลังผลิต 269 เมกะวัตต์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 1,490 ล้านหน่วย ส่งกระแสไฟฟ้าเข้าระบบส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงนาบง และส่งต่อเข้าประเทศไทยผ่านทางระบบส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ เข้าสู่สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 3 เพื่อขายไฟฟ้าให้ประเทศไทย โดยทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) กับ กฟผ. และเขื่อนควบคุมท้ายน้ำ กำลังผลิตติดตั้ง 18 เมกะวัตต์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 122 ล้านหน่วย เชื่อมต่อเข้ากับระบบสายส่งไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ ถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงปากซัน ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos: EDL) โดยทำสัญญา PPA กับ EDL ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าเขื่อนรองเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2562 โรงไฟฟ้าเขื่อนหลักเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 ราคาโครงการประมาณ 957 ล้านเหรียญสหรัฐ เงินลงทุนในส่วนของบริษัท 287 ล้านเหรียญสหรัฐ

Picture1.png
nnp1 address.JPG

โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1