คณะผู้บริหารบริษัท

คุณบัณฑิต_edited.png

นายบัณฑิต  อัมพรศรีสุภาพ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณพิสนห์ (2).png

นายพิสณห์ จันทร์ศรี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหาร

KSomkid1.jpg

นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - พัฒนาธุรกิจ

พี่โจ.jpeg

นายดนัย ก้องวิวัฒน์สกุล

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน

คุณชัยศรีwhtbg.jpg

นายชัยศรี ภูธิวุฒิ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

DSC_2158.jpg

นายศุภชัย คูณเศรษฐ์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

untitled.png
ปฏิพัทธ์ กอปรสุข_edited_edited.png

นายปฏิพัทธ์ กอปรสุข

ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ

123.jpg

นายธนารัตน์ สุวรรณศรี

ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย

นางชัชวรรณ กาญจนาวัชกร

ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร