ร่วมงานกับเรา

ประกาศรับสมัครงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศวันที่

14 พ.ค. 63

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 3 ตำแหน่ง
- ตำแหน่งผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจพลังความร้อน
- ตำแหน่งผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมาย

 

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน  
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

17 ก.พ. 63

ขยายเวลา รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน
- ตำแหน่งผู้จัดการส่วนบริหารการลงทุน

23 ม.ค. 63

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน  
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฏหมาย

21 ม.ค. 63

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน  
- ตำแหน่งผู้จัดการส่วนบริหารการลงทุน

25 ธ.ค. 63

และใบสมัคร

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

02-436-6909 

info@egati.co.th

Contact Us