ดาวโหลด
ดาวโหลด
ดาวโหลด

EGAT International

รายงานข้อมูลการเงิน

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2563

งบการเงินไตรมาส 3 ประจำปี 2563

งบการเงินไตรมาส 2 ประจำปี 2563

งบการเงินไตรมาส 1 ประจำปี 2563

2563

รายงานข้อมูลการเงิน

ไทย
ENG

2564

งบการเงิน ประจำปี 2564

งบการเงินไตรมาส 3 ประจำปี 2564

งบการเงินไตรมาส 2 ประจำปี 2564

งบการเงินไตรมาส 1 ประจำปี 2564