รายงานข้อมูลการเงิน

งบการเงิน ประจำปี 2562

งบการเงินไตรมาส 3 ประจำปี 2562

งบการเงินไตรมาส 2 ประจำปี 2562

งบการเงินไตรมาส 1 ประจำปี 2562

2561

งบการเงิน ประจำปี 2561

งบการเงินไตรมาส 3 ประจำปี 2561

งบการเงินไตรมาส 2 ประจำปี 2561

งบการเงินไตรมาส 1 ประจำปี 2561

2560

งบการเงิน ประจำปี 2560

งบการเงินไตรมาส 3 ประจำปี 2560

งบการเงินไตรมาส 2 ประจำปี 2560

งบการเงินไตรมาส 1 ประจำปี 2560

ดาวโหลด

2562

2563

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

02-436-6909 

info@egati.co.th

Contact Us