ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

"คู่มือผู้ใช้งานในระบบ e-GP ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"   

ส่วนพัสดุและจัดหา ฝ่ายบริหารองค์กร 

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชั้น 2 อาคาร ท.083
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทร. 02-436-6945 แฟกซ์ 02-436-6957

อีเมล 
งานจัดซื้อ : preeyanuch.t@egati.co.th

EGAT International Co.,Ltd.

53 Moo 2 Charansanitwong Rd. Bang Kruai

+66-2436-6907 

info@egati.co.th

Contact Us