คณะกรรมการบริหารการลงทุน (คบท.)

คณะกรรมการสรรหาระดับฝ่ายขึ้นไป

DSC_8502.jpg

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ

MD.JPG

นายสันติชัย โอสถภวภูษิต

กรรมการ

DSC_2008.jpg

นายหร่อหยา จันทรัตนา

ประธานกรรมการ

2.jpg

 นายภูวดา ตฤษณานนท์

เลขานุการ

sirintorn.jpg

นางสิรินทร สมสุขทวีกูล

ผู้ช่วยเลขานุการ