รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ
และผู้สมัครที่ยังไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษในวันที่สมัครให้ยื่นทางอีเมล egati-hr@egati.co.th
โดยแนบใบสมัครงาน แบบการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามประกาศ

Download :  ผู้สมัครจะต้องให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล แบบฟอร์มการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล 

และแนบในระบบรับสมัครงานหรือยื่นในวันที่เข้ารับการทดสอบข้อเขียนกับทางบริษัท

เข้าสู่ ระบบรับสมัครงาน   เฉพาะผู้ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษเท่านั้น

หรือ 

สามารถกรอกใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130

 

 

 Download : ใบสมัครงาน