โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ ในไต้หวัน

192209.jpg
192208.jpg
DJI_0122_0.jpg

รายละเอียดโครงการ

ในเดือน สิงหาคม 2564 บริษัทได้เข้าถือหุ้น 25% ในบริษัท Hou Ju Energy Technology Corporation (HKE) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในไต้หวัน โดย HKE ได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ ทั้งหมด 4 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 37.6 เมกะวัตต์

  จากการเข้าทำรายการดังกล่าวจะทำให้บริษัท EGATi มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งใน สปป.ลาว และไต้หวัน จำนวน 5 โครงการ และมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมเป็นทั้งสิ้น 93.2 เมกะวัตต์

 

 

 

solar.png
solarTH.png