บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130